Bir Sütundaki En Küçük Sayıyı Bulma

Bir sütundaki en küçük sayıyı gösterme işlemi aşağıdaki şekilde yapılabilir.

A sütununda A1:A30 aralığında olduğu varsayılmıştır, sayının gösterileceği hücreye kırmızı ile işretlenen alandan itibaren yazılır ve enter’a basılarak çalıştırılır.

Sıfırdan BÜYÜK olan, en küçük sayı ;=KÜÇÜK(A1:A30;EĞERSAY(A1:A30;”<=0″)+1)

Sıfırdan BÜYÜK olan, en büyük sayı ;=BÜYÜK(A1:A30;EĞERSAY(A1:A30;”<=0″)-1)

Sıfırdan KÜÇÜK olan, en küçük sayı ;=KÜÇÜK(A1:A30;EĞERSAY(A1:A30;”<=0″)-1)

Sıfırdan KÜÇÜK olan, en büyük sayı; =BÜYÜK(A1:A10;EĞERSAY(A3:A30;”>=0″)+1)

Alternatif olarak aşağıdaki formül kullanılabilir. 

Formül yazıldıktan sonra Ctrl+Shift+Enter‘a basılmalıdır ki formül {}arasında görünsün.

=MİN(EĞER(A1:A30>0;A1:A30))

 

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.