CRM ve LOGO daki Farklı Malzeme Kodlu ve İlişkili Ürünler

CRMde açılan bir ürün LOGO tarafındaki farklı bir ürün ile ilişkilendirilmiş ise teklifi verilen ürünün stok bilgisinden(stok bilgisi logodan çekildiği için) satışa dönüşen teklifdeki ürünün yerine yanlış ürün sevkedilmesine kadar çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Yanlış ilişkilendirilmiş ürünlerin kontrolünün yapılması gerektiğinde aşağıdaki sorgu cümlesini kullanarak;

CRMdeki Malzeme Kartlarının LOGO tarafındaki Malzeme kartlarıyla ilişkili olup, “Malzeme Kodu” farklı olan kartları listeleyebilirsiniz.

Not: CRMBV2 ‘nin Go Plus versiyonu ve LOGO GO PLUS v2.22 veritabanı yapısına göre hazırlanmıştır.

SELECT [crm_database_adi].DBO.XS_STK.S_KOD, [logo_database_adi].DBO.LG_015_ITEMS.CODE
FROM [crm_database_adi].DBO.XS_STK, [logo_database_adi].DBO.LG_015_ITEMS
WHERE [crm_database_adi].DBO.XS_STK.S_KOD NOT IN ([logo_database_adi].DBO.LG_015_ITEMS.CODE) AND [crm_database_adi].DBO.XS_STK.M_EID_LOGO=[logo_database_adi].DBO.LG_015_ITEMS.LOGICALREF

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.