Yazıcı Kuyruğu Temizleme Komutu

Bu Komutu .bat dosyası haline getirip zaman kaybını minimize eden araçlarınızın arasına; çözüm arşivinize mutlaka eklemelisiniz.

net stop spooler
del C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS\*.* /q
net start spooler

Leave a Comment

Your email address will not be published.